perjantai 28. tammikuuta 2011

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden toimittaminen tutkimusaineistoon

Arvostavan johtamisen ja yhteistyön esimerkkitilanteiden kuvaukset voi toimittaa osaksi tutkimusaineistoa seuraavilla tavoilla

- Kuvaukset voi lähettää sähköpostilla kartoituksen organisoijalle.

- Kuvaukset voi kirjoittaa anonyymisti kommentteina Arvostava johtaminen -blogiin

- Kertoja tai haastattelija voi tulla mukaan Arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon ja Arvostava johtaminen -wikiin ja kirjoittaa esimerkkitilanteiden kuvaukset itse suoraan wikiin koottavaan tutkimusaineistoon.

- Mikäli et itse halua kirjoittaa omista kokemuksistasi esimerkkitilanteen kuvausta, voit ilmoittautua kartoituksen organisoijalle haastattelua varten. Puhelimitse tehtävä haastattelu kestää 10...20 minuuttia.

torstai 27. tammikuuta 2011

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kuvausten tekeminen

Omista kokemuksista kertoja

Palauta mieleesi tilanne tai tilanteita, joissa olet kokenut esimiehesi arvostavan sinua, ja kerro niistä tilanne kerrallaan

- Mitä olit tekemässä? Mitä tapahtui?
- Miten esimiehesi käyttäytyi ja toimi tilanteen aikana?
- Mikä esimiehesi käyttäytymisessä ja toiminnassa sai sinut kokemaan, että esimies arvostaa sinua?
- Miltä arvostuksen kokeminen sinusta tuntui ja miten se vaikutti sinuun?
- Miten esimiehesi olisi voinut hoitaa tilanteen vielä paremmin ja vielä arvostavammalla tavalla.

Vaihtoehtoisesti voit lähteä liikkeelle myös suoraan kertomalla sellaisesta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta, mikä on saanut sinut kokemaan, että esimies arvostaa sinua

- Miten käyttäytymällä ja toimimalla esimiehesi on saanut sinut kokemaan, että hän arvostaa sinua?
- Minkälaisissa tilanteissa tällainen esimiehen käyttäytyminen ja toiminta on tuntunut erityisen hyvältä? Mikäli mahdollista, kerro myös yksittäisistä tilanteista ja esimiehen toiminnasta niissä.
- Miltä tällainen arvostuksen osoittaminen on tuntunut ja miten se on vaikuttanut sinuun?

Arvostavan yhteistyön esimerkkitilnteiden kuvauksia tehdään samalla tavalla. Esimiehen sijasta tällöin tarkastellaan yhteistyökumppanin, työtoverin tai kollegan käyttäytymistä ja toimintaa.


Esimerkkitilanteiden kuvausten tekeminen haastattelemalla

Haastattelija voi käyttää samoja kysymyksiä, jotka on esitetty omista kokemuksita kertojille. Haastattelujen perusteella haastattelija tekee esimerkkitilanteista ja arvostuksen kokemuksia aikaansaavasta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta kuvaukset niin, että haastateltavaa, hänen esimiestään/kollegaansa ja organisaatiotaan ei voi tunnistaa.

Taustatiedot esimerkkitilanteen kertojasta tutkimuskäyttöön

Taustatiedot esimerkkitilnteen kertojasta on tarkoitettu tutkimuskäyttöön. Kuvauksen voi tehdä myös ilman taustatietoja tai kertomalla taustatiedot vain osittain. Jokaisesta taustatiedosta valitaan vain yksi, joka parhaiten kuvaa kertojaa.

1. Tehtävä tai toiminto, jossa pääosin työskentelee (Tuotannollinen/suorittava työ, Asiakaspalvelu, Hallinto, Hoitotyö, Opetustyö, Myyntityö, Asiantuntijatyö, Esimiestyö, Muu, mikä?)

2. Ikä voidaan ilmoittaa vuosina tai vaihteluvälinä (15...19, 20...24, 25...29, 30...34, 35...39, 40...44, 45...49, 50...54, 55...59, 60...64, 65...68)

3. Sukupuoli

keskiviikko 26. tammikuuta 2011

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitukseen voi osallistua itselleen sopivalla tavalla

Arvostavavan johtamisen esimerkkitilanteista koostuvan tutkimusaineiston kokoamiseen voi osallistua seuraavilla tavoilla

- Kuka tahansa voi osallistua kertomalla omista kokemuksistaan tilanteista, joissa on kokenut oman esimiehensä käyttäytyvän ja toimivan arvostavalla tavalla. Kuvaukset voi kirjoittaa itse tai ne voidaan tehdä haastatellen.

- Kuka tahansa voi haastatella yhtä tai useampaa henkilöä ja tehdä kuvaukset haastateltavien kertomista tilanteista.

- Organisaatioissa voidaan toteuttaa vähintään kymmenen henkilön haastatteluihin pohjautuva arvostavan johtamisen käytäntöjen kartoitus, josta organisaatio saa yhteenvedon käyttöönsä.

- Organisaatiokohtaisille 6...8. henkilön esimiesryhmille voidaan toteuttaa Arvostavan johtamisen action learning -ohjelma

- Yksittäisille esimiehille voidaan toteuttaa Henkilökohtainen arvostavan johtamisen action learning -ohjelma.

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoituksen yhteydessä organisaatiokohtaiset kartoitukset sekä esimiesryhmille tarkoiteut ja henkilökohtaiset action learning -ohjelmat ovat maksuttomia. Mukaan otettavien kartoitusten ja action learning -ohjelmien määrä on rajoitettu. 

Lisätietoja Arvostava johtaminen -wikissä osoitteessa http://www.arvostavajohtaminen.wikispaces.com/