torstai 27. tammikuuta 2011

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kuvausten tekeminen

Omista kokemuksista kertoja

Palauta mieleesi tilanne tai tilanteita, joissa olet kokenut esimiehesi arvostavan sinua, ja kerro niistä tilanne kerrallaan

- Mitä olit tekemässä? Mitä tapahtui?
- Miten esimiehesi käyttäytyi ja toimi tilanteen aikana?
- Mikä esimiehesi käyttäytymisessä ja toiminnassa sai sinut kokemaan, että esimies arvostaa sinua?
- Miltä arvostuksen kokeminen sinusta tuntui ja miten se vaikutti sinuun?
- Miten esimiehesi olisi voinut hoitaa tilanteen vielä paremmin ja vielä arvostavammalla tavalla.

Vaihtoehtoisesti voit lähteä liikkeelle myös suoraan kertomalla sellaisesta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta, mikä on saanut sinut kokemaan, että esimies arvostaa sinua

- Miten käyttäytymällä ja toimimalla esimiehesi on saanut sinut kokemaan, että hän arvostaa sinua?
- Minkälaisissa tilanteissa tällainen esimiehen käyttäytyminen ja toiminta on tuntunut erityisen hyvältä? Mikäli mahdollista, kerro myös yksittäisistä tilanteista ja esimiehen toiminnasta niissä.
- Miltä tällainen arvostuksen osoittaminen on tuntunut ja miten se on vaikuttanut sinuun?

Arvostavan yhteistyön esimerkkitilnteiden kuvauksia tehdään samalla tavalla. Esimiehen sijasta tällöin tarkastellaan yhteistyökumppanin, työtoverin tai kollegan käyttäytymistä ja toimintaa.


Esimerkkitilanteiden kuvausten tekeminen haastattelemalla

Haastattelija voi käyttää samoja kysymyksiä, jotka on esitetty omista kokemuksita kertojille. Haastattelujen perusteella haastattelija tekee esimerkkitilanteista ja arvostuksen kokemuksia aikaansaavasta esimiehen käyttäytymisestä ja toiminnasta kuvaukset niin, että haastateltavaa, hänen esimiestään/kollegaansa ja organisaatiotaan ei voi tunnistaa.

Taustatiedot esimerkkitilanteen kertojasta tutkimuskäyttöön

Taustatiedot esimerkkitilnteen kertojasta on tarkoitettu tutkimuskäyttöön. Kuvauksen voi tehdä myös ilman taustatietoja tai kertomalla taustatiedot vain osittain. Jokaisesta taustatiedosta valitaan vain yksi, joka parhaiten kuvaa kertojaa.

1. Tehtävä tai toiminto, jossa pääosin työskentelee (Tuotannollinen/suorittava työ, Asiakaspalvelu, Hallinto, Hoitotyö, Opetustyö, Myyntityö, Asiantuntijatyö, Esimiestyö, Muu, mikä?)

2. Ikä voidaan ilmoittaa vuosina tai vaihteluvälinä (15...19, 20...24, 25...29, 30...34, 35...39, 40...44, 45...49, 50...54, 55...59, 60...64, 65...68)

3. Sukupuoli

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti