perjantai 22. huhtikuuta 2011

Nuoret esimiehet toivovat arvostusta ja tukea omilta esimiehiltään.

Tämä tulee esiin Katriina Hyvösen väitöstutkimuksessa, jonka tuloksia esiteltiin Taloussanomissa 21.4.2011. Muita nuorille esimiehille tärkeitä asioita ovat tutkimuksen mukaan oman osaamisen kehittäminen, uralla eteneminen, työssä jaksaminen ja viihtyminen sekä työn vaatimuksia vastaava palkka. Uralla etenemisen myötä organisaation menestyminen nousee usein tärkeimmäksi työtavoitteeksi.

Mitä arvostuksen ja tuen merkitykselle tapahtuu uran edetessä?

keskiviikko 20. huhtikuuta 2011

Työelämässä kaivataan arvostusta.

Näin todetaan Kauppalehden nettiversiossa 20.4.2011 olevassa Työmotivaatio hukassa kahdella kolmesta -artikkelissa, jossa kerrotaan Redera Oy:n tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 25…55 vuotiaiden joukossa lisää arvostusta toivoo 66 prosenttia naisista ja 56 prosenttia miehistä. Arvostuksen kokeminen työssä korreloi voimakkaasti työpaikan vaihtamisen miettimisen kanssa. Niistä, jotka kokevat, että heidän työtään arvostetaan, vain 12 prosenttia pohtii työpaikan vaihtamista viikoittain.

Arvostavalle johtamiselle ja yhteistyölle, joita kehitetään community of practice –periaatteella Arvostava johtaminen –wikissä, on siten tutkimuksen mukaan erittäin suuri tarve. Tule mukaan kehitystyöhön ja arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon.