torstai 24. marraskuuta 2011

Henkilökohtaisen Anna arvostuksen kiertää -prosessin käynnistäminen

Minkälaisen tehtävänannon avulla henkilökohtaisen Anna arvostuksen kiertää -prosessin saisi parhaiten käyntiin?

Alla on suunnittelemani tehtävänanto. Toivoisin sinun kokeilevan sitä ja kertovan miltä se tuntuu, mikä siinä toimii, mikä ei oikein toimi ja miten sitä voisi parantaa?

Palauta mieleesi tilanne, jossa olet kokenut, että joku sinulle tärkeä henkilö arvostaa sinua. Muistele, miltä tämä arvostuksen kokeminen sinusta tuntui ja miten se vaikutti sinuun ja yhteistyöhön sinulle tärkeän henkilön kanssa. Nauti vielä hetken ajan tästä kokemastasi arvostuksen tunteesta. Pohdi sitten mikä tilanteessa ja sinulle tärkeän henkilön toiminnassa sai sinut kokemaan, että sinua arvostetaan.

Valitse seuraavaksi sinulle tärkeä henkilö, jonka haluat saada kokemaan samantapaisen arvostuksen tunteen ja pohdi, mitä tekemällä tai miten toimimalla saat hänet kokemaan, että häntä arvostetaan. Toteuta suunnittelemasi arvostusteko ja arvioi jälkikäteen sen toteutusta pohtimalla esimerkiksi miltä sen toteutus tuntui, miten se vaikutti kohdehenkilöön ja sinuun itseesi, mikä onnistui hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin ja miten voisin soveltaa samantapaista toimintatapaa muiden henkilöiden kanssa.

Arvostusteot voivat olla pieniä, arkisia ja lähes huomaamattomia arvostuksen kokemuksia aikaansaavia tekoja ja toimintatapoja. Oikeaan paikkaan osuessaan niiden vaikutukset voivat olla hyvinkin voimakkaita. Toisaalta on hyvä muistaa, että samalla tavoin kuin suuretkin joet alkavat pienistä puroista niin pienetkin arvostuksen osoitukset voivat jatkuessaan saada aikaan merkittäviä tuloksia.

Tosi hienoa ja arvokasta olisi, jos kokeilisit tehtävänantoa ja kertoisit kokemuksistasi. Minkälaiset teot ja toimintatavat ovat saaneet sinut kokemaan, että sinua arvostetaan? Minkälaisia arvostustekoja kokeilit? Miltä ne tuntuivat? Miten ne vaikuttivat? Miten tehtävänantoa voisi parantaa?

Kokemuksista voi kertoa lähettämällä minulle sähköpostia tai kommentoimalla tätä blogipostausta anonyymisti. Sähköpostilla lähettyjä kokemuksia käsittelen luottamuksellisesti niin, että julkaistessani niitä varmistan, että lähettäjää ei voi niistä tunnistaa.

keskiviikko 23. marraskuuta 2011

Anna arvostuksen kiertää -kampanjan ideontia ja kehittelyä 1

Viikon vinkeissä selostetaan arvostuksen kokemusta aikaansaavia taitoja, toimintatapoja ja tekoja – käytännön toimintaohjeita ja harjoitteluohjeita.

Viikon vinkeistä voisi vähitellen muodostua pieniä moduuleja, josta jokainen voisi valita itselleen kiinnostavia taitoja ja toimintatapoja – kehittää yhtä tai useampaa taitoa kerrallaan ja rakentaa itselleen sopiva kehittymisprosessi etenemällä taidosta toiseen haluamallaan tavalla omaan tahtiin ja omalla tavallaan.

Kampanjassa mukana olevien osanottajien tekemät kuvaukset omista kokemuksistaan täydentäisivät ohjeita ja antaisivatvat muille vinkkejä erilaisista toteutustavoista ja mahdollisuuksista.

Suurena haasteena on saada ihmiset tekemään ja jakamaan näitä kuvauksia. Miten mukana olijoita voisi houkutella kokemusten jakamiseen?

tiistai 22. marraskuuta 2011

Anna arvostuksen kiertää -kampanja

Olen ideoimassa ja suunnittelemassa Anna arvostuksen kiertää -kampanjaa ja toivon kehittelyn avuksi kommentteja, ideoita ja ehdotuksia.

Tähän mennessä kampanjaa on ideoitu seuraavasti:

- Kampanjaan osallistutaan omatoimisesti ja itseohjautuvasti – kenenkään muun ei tarvitse tietää kampanjaan osallistumisesta eikä siitä tarvitse raportoida kenellekään.

- Perusideana on, että mukana olijat toimivat kerran päivässä tavalla, joka saa ainakin yhden työkaverin, alaisen tai oman esimiehen kokemaan, että häntä arvostetaan ja hänestä välitetään.

- Viikon vinkki – kerran viikossa Arvostava johtaminen –wikissä julkaistaan vinkki arvostavasta toimintatavasta, jota osanottajat voivat seuraavan viikon aikana hyödyntää omassa toiminnassaan.

- Arvostavan toimintatavan toteuttamisen yksittäisissä tilanteissa voi suunnitella etukäteen tai vaihtoehtoisesti voi toimia spontaanisti eteen tulevissa tilanteissa.

- Spontaaniakin toimintaa auttaa, jos esimerkiksi viikon alussa pohtii tiettyä arvostuksen kokemista aikaansaavaa toimintatapaa, sillä näin herkistyy huomaamaan sopivia tilanteita ja toimimaan niissä spontaanisti arvostavalla tavalla

- Etukäteen suunnittelu tarkoittaa, että tilanteen huomaamisen jälkeen tekee ensin tietoisesti itselleen toimintasuunnitelman. Yksinkertaisimmillaan toimintasuunnitelman tekeminen tarkoittaa, että ajattelee etukäteen, miten hoitaa tilanteen. Äärimmilleen vietynä etukäteissuunnittelu voi tarkoittaa jopa ranskalaisten viivojen avulla tehtyä kirjallista toimintamallin kehittelyä.

- Kokemuksista oppimisen kannalta tilanteiden jälkiarviointi on erittäin hyödyllistä. Sen voi tehdä välittömästi yksittäisen tilanteen jälkeen pohtimalla tilannetta hetken aikaa esimerkiksi kysymysten Miten tilanne meni? Mikä meni hyvin? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä opin arvostavasta toimintatavasta? Jälkiarvioinnin voi tehdä myös viikon päätteeksi yhteenvedon omaisesti kaikista viikon aikana toteutetuista tilanteista.

- Kampanjan osanottajien toivotaan kertovan kokemuksistaan myös muille kirjoittamalla niistä lyhyitä kuvauksia julkaistavaksi Arvostava johtaminen –wikissä. Kokemukset toimivat tällöin esimerkkeinä muille ja omista kokemuksista kirjoittaminen on itsellekin oivallinen oppimiskokemus. Kokemukset julkaistaan wikissä anonyymisti niin, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi niistä tunnistaa. Kuvaukset lähetetään sähköpostilla kampanjan organisoijalle.

- Mitä tapahtuisi ryhmässä tai suuremmassakin organisaatiossa jos valtaosa sen jäsenistä olisi aktiivisesti mukana tällaisessa kampanjassa kuukauden ajan?

- Ryhmät ja organisaatiot voivat toteuttaa myös ryhmä- ja organisaatiokohtaisia kampanjoita. Viikon vinkki voitaisiin tällöin toteuttaa myös keskustellen.

Miltä tällainen kampanja tuntuu? Mitä hyvää siinä on? Miten sen toteutustapaa voisi kehittää?