tiistai 22. marraskuuta 2011

Anna arvostuksen kiertää -kampanja

Olen ideoimassa ja suunnittelemassa Anna arvostuksen kiertää -kampanjaa ja toivon kehittelyn avuksi kommentteja, ideoita ja ehdotuksia.

Tähän mennessä kampanjaa on ideoitu seuraavasti:

- Kampanjaan osallistutaan omatoimisesti ja itseohjautuvasti – kenenkään muun ei tarvitse tietää kampanjaan osallistumisesta eikä siitä tarvitse raportoida kenellekään.

- Perusideana on, että mukana olijat toimivat kerran päivässä tavalla, joka saa ainakin yhden työkaverin, alaisen tai oman esimiehen kokemaan, että häntä arvostetaan ja hänestä välitetään.

- Viikon vinkki – kerran viikossa Arvostava johtaminen –wikissä julkaistaan vinkki arvostavasta toimintatavasta, jota osanottajat voivat seuraavan viikon aikana hyödyntää omassa toiminnassaan.

- Arvostavan toimintatavan toteuttamisen yksittäisissä tilanteissa voi suunnitella etukäteen tai vaihtoehtoisesti voi toimia spontaanisti eteen tulevissa tilanteissa.

- Spontaaniakin toimintaa auttaa, jos esimerkiksi viikon alussa pohtii tiettyä arvostuksen kokemista aikaansaavaa toimintatapaa, sillä näin herkistyy huomaamaan sopivia tilanteita ja toimimaan niissä spontaanisti arvostavalla tavalla

- Etukäteen suunnittelu tarkoittaa, että tilanteen huomaamisen jälkeen tekee ensin tietoisesti itselleen toimintasuunnitelman. Yksinkertaisimmillaan toimintasuunnitelman tekeminen tarkoittaa, että ajattelee etukäteen, miten hoitaa tilanteen. Äärimmilleen vietynä etukäteissuunnittelu voi tarkoittaa jopa ranskalaisten viivojen avulla tehtyä kirjallista toimintamallin kehittelyä.

- Kokemuksista oppimisen kannalta tilanteiden jälkiarviointi on erittäin hyödyllistä. Sen voi tehdä välittömästi yksittäisen tilanteen jälkeen pohtimalla tilannetta hetken aikaa esimerkiksi kysymysten Miten tilanne meni? Mikä meni hyvin? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä opin arvostavasta toimintatavasta? Jälkiarvioinnin voi tehdä myös viikon päätteeksi yhteenvedon omaisesti kaikista viikon aikana toteutetuista tilanteista.

- Kampanjan osanottajien toivotaan kertovan kokemuksistaan myös muille kirjoittamalla niistä lyhyitä kuvauksia julkaistavaksi Arvostava johtaminen –wikissä. Kokemukset toimivat tällöin esimerkkeinä muille ja omista kokemuksista kirjoittaminen on itsellekin oivallinen oppimiskokemus. Kokemukset julkaistaan wikissä anonyymisti niin, että henkilöitä tai organisaatioita ei voi niistä tunnistaa. Kuvaukset lähetetään sähköpostilla kampanjan organisoijalle.

- Mitä tapahtuisi ryhmässä tai suuremmassakin organisaatiossa jos valtaosa sen jäsenistä olisi aktiivisesti mukana tällaisessa kampanjassa kuukauden ajan?

- Ryhmät ja organisaatiot voivat toteuttaa myös ryhmä- ja organisaatiokohtaisia kampanjoita. Viikon vinkki voitaisiin tällöin toteuttaa myös keskustellen.

Miltä tällainen kampanja tuntuu? Mitä hyvää siinä on? Miten sen toteutustapaa voisi kehittää?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti