lauantai 10. joulukuuta 2011

Miten työkaverin, alaisen tai oman esimiehen saa kokemaan, että häntä arvostetaan?

Muutama viikko sitten käynnistin aiheesta keskustelun LinkedIn –palvelussa olevassa Valmentava johtajuus ryhmässä. Keskustelussa on tähän mennessä tullut esiin seuraavia Anna arvostuksen kiertää -kampanjan käyttöön sopivia arvostuksen kokemuksia aikaansaavia periaatteita, käytäntöjä ja toimintatapoja
- halutaan toiselle hyvää
- kiinnostus ja uteliaisuus toista ja toisen työtä ja tekemisiä kohtaan
- kuunteleminen
- toisen esittämien ajatusten aja ideoiden kehittely ja työstäminen eteenpäin
- suoran ja rehellisen palautteen antaminen huonoistakin suorituksista arvostavalla tavalla
- hyvin tehdystä työstä kiittäminen
- avoimesti eri mieltä oleminen
- tiedon jakaminen
- päätösvallan antaminen työhön liittyvissä asioissa
- asioiden käsittely rakentavasti keskustellen ja molempien näkökannat huomioiden (dialogisuus)
- aitous on kaikkien näiden soveltamisessa onnistumisen edellytys.

Miten täydentäisit listaa tai työstäisit siinä esitettyjä toimintatapoja käytännön toimintaohjeiksi?