torstai 1. maaliskuuta 2012

Anna arvostuksen kiertää –kampanja käynnistyy – tervetuloa mukaan.

Anna arvostuksen kiertää -kampanjan tarkoituksena on aktivoida ihmisiä käyttämään ja kehittämään arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja toimintatapoja niin kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja johtamisessa kuin sosiaalisessa mediassa käytävissä keskusteluissakin.

Kampanja on maksuton ja kuka tahansa voi osallistua siihen omatoimisesti milloin tahansa toimimalla tietoisesti tavalla, joka saa toisen henkilön kokemaan, että häntä arvostetaan. Kampanjaan osallistumisesta ei tarvitse raportoida kenellekään, mutta kokemuksista kertomalla voisi auttaa toisia ja aktivoida heitä mukaan aikaansaamaan arvostuksen kokemuksia.

Kampanjan tueksi Arvostava johtaminen –wikiin työstetään yhteisöllisesti ohjeita, suosituksia, vinkkejä, tehtäviä ja harjoituksia toimintatavoista ja taidoista, joiden avulla toiset saadaan kokemaan, että heitä arvostetaan.

Sen lisäksi, että jokainen toimii itse arvostuksen kokemuksia aikaansaavilla tavoilla, kampanjaan voi osallistua mm. aktivoimalla muita mukaan, kertomalla arvostavaan vuorovaikutukseen liittyvistä kokemuksistaan, ideoimalla arvostuksen kokemuksia aikaansaavia toimintatapoja ja työstämällä niihin liittyviä ohjeita, neuvoja, suosituksia ja harjoituksia wikiin.

Lisätietoja Anna arvostuksen kiertää –kampanjan wikisivuilla Arvostava johtaminen –wikissä osoitteessa http://arvostavajohtaminen.wikispaces.com/Anna+arvostuksen+kiert%C3%A4%C3%A4