keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Mitä arvostava johtaminen on ja voi parhaimmillaan olla? Näkemyksiä ja suosituksia.

Otsikossa olevan kysymyksen avulla on tarkoitus kartoittaa alaisten, esimiesten ja henkilöstön kehittäjien näkemyksiä arvostavasta johtamisesta.

Näkemyksiä hyödynnetään arvostavan johtamisen kehittämisessä ja Arvostava johtaminen -wikiin tulevien artikkelien kirjoittamisessa.

Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa johtamistapaansa arvostavan johtamisen suuntaan, voivat välittömästi hyödyntää näkemyksiä oman johtamistapansa omatoimisessa arvioinnissa ja kehittämisessä.

Näkemykset voi esittää anonyymisti klikkaamalla tämän kirjoituksen alapuolella olevaa kommentti –painiketta.

Voit myös lähettää näkemyksiä sähköpostilla kartoituksen organisojalle. Sähköpostilla lähetetyt näkemykset julkaistaan anonyymisti Arvostava johtaminen -wikissä olevalla Näkemyksiä arvostavasta johtamisesta -sivulla.